Τρείς Ιατρικοί Σύλλογοι έχουν σηκώσει κουρνιαχτό με την επικείμενη αναθεώρηση της ιατρικής νομοθεσίας, εστιάζοντας τη διαμαρτυρία τους σε τρία από τα 71 άρθρα.

Έχουμε γράψει πρόσφατα πως όλα τα άρθρα -και τα συγκεκριμένα- συζητήθηκαν εξαντλητικά σε δύο Γενικές Συνελεύσεις του ΠΙΣ που πραγματοποιήθηκαν το 2014, εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία και έχουν περιληφθεί στη διαβούλευση χωρίς καμία αλλαγή.

Όμως, ενώ όλο το σχέδιο νόμου αποτελεί ψηφισμένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οι συγκεκριμένοι Σύλλογοι επιμένουν ν΄ αλλάξει, ώστε να ικανοποιεί δικές τους επιδιώξεις, παρ΄ ότι γνωρίζουν πως τέτοια ενέργεια είναι επιλήψιμη και δείχνει βαθιά περιφρόνηση στη βούληση των εκλεκτόρων και Προέδρων των άλλων 57 Συλλόγων της χώρας.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ σημείο που ζητούν οι τρείς Σύλλογοι ν΄ αλλάξει είναι εκείνο που αφορά στη δυνατότητα αλληλογραφίας των Συλλόγων με τις Αρχές, διότι ισχυρίζονται πως τους φιμώνει. Ιδού τι λέει το άρθρο: «Οι Ιατρικοί Σύλλογοι αλληλογραφούν απευθείας προς όλες τις τοπικές και κεντρικές Αρχές για ζητήματα της περιφέρειάς τους και τους ιδιώτες, ενώ προς τις κεντρικές Αρχές μόνο μέσω του Π.Ι.Σ., όταν πρόκειται για ζητήματα γενικής φύσης».

Είναι λοιπόν προφανές πως δεν προκαλεί καμιά φίμωση το συγκεκριμένο άρθρο.

Πρόκειται για ορθή ρύθμιση, η οποία υπήρχε και στην ισχύουσα νομοθεσία.

Συνέχεια..