Επικαιρότητα 

 

 

Με διάταξη που ενσωματώθηκε στο άρθρο 29 του νόμου 4532/18 (κλικ εδώ) γίνεται νομιμοποίηση δαπανών για προμήθειες αγαθών και εξόφληση υποχρεώσεων των Νοσοκομείων.

Συγκεκριμένα η διάταξη έχει ως εξής:

Άρθρο 29

 Η ισχύς των προβλεπομένων στην παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4432/2016 (Α΄ 212) παρατείνεται μέχρι και τις 31.3.2018.