Επικαιρότητα 

 

Το Σάββατο 28 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας με το ΔΣ του ΠΙΣ με αντικείμενο το νέο Κανονισμό της ΕΕ που αφορά  στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Παραθέτουμε τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα:

 

1.- Η επίδραση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία δεδομένων υγείας

Γρηγόρης Τσόλιας

Δικηγόρος – ΜΔ Ποινικών Επιστημών

Μέλος (αν.) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εισήγηση εδώ

 

2.- Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης
Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τακτικό Μέλος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εισήγηση εδώ

 

3.- Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Η εισήγηση εδώ

 

4.- Μια στρατηγική οπτική για το GDPR στην Ελλάδα

Κακουλίδης Γ., Πρόεδρος ΔΣ ΕΣΠΥ

Η εισήγηση εδώ

 

5.- Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του νέου ΚΠΠΔ (GDPR) στην Ιατρική πράξη: Υποχρεώσεις κεντρικής Διοίκησης, ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ και επαγγελματιών Υγείας

Χριστίνα Παπανικολάου

Βιοπαθολόγος, Πρόεδρος Τομέα Ηλεκτρονικής Υγείας και Διασυνοριακής Περίθαλψης ΙΕΕ – ΠΙΣ

Η εισήγηση εδώ