Επικαιρότητα 

 

Επειδή το Ygeianet έγινε αποδέκτης πολλών μηνυμάτων από συναδέλφους (ιδιαίτερα επικουρικούς) που εκφράζουν απορίες σχετικά με το ύψος των αναδρομικών που δικαιούνται, ερεύνησε εκ νέου το θέμα με τα Τμήματα Μισθοδοσίας των Νοσοκομείων από τα οποία προέκυψαν τα στοιχεία που αναρτήσαμε.

Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι στον τελικό υπολογισμό εμπλέκεται το χρονοεπίδομα, το οποίο διαφοροποιεί αποδοχές ακόμη και ανάμεσα σε γιατρούς που κατέχουν τον ίδιο βαθμό.

Σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθήσουμε το ζήτημα μέσω των συγκεντρωτικών στοιχείων των ΥΠΕ και του υπουργείου, ώστε να διαμορφώσουμε  εκ νέου οριστικό πίνακα.

 

Ygeianet