Επικαιρότητα 

 
 
Μετά από επικοινωνία με τις Οικονομικές Υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας και το ΓΛΚ ενημερωθήκαμε πως οι εφημερίες του Β΄ τριμήνου 2019 έχουν υπογραφτεί και τις επόμενες μέρες θα εκταμιευτούν στα Νοσοκομεία.
Εάν τα σχετικά εντάλματα είναι έτοιμα τότε μπορεί να προχωρήσει η προώθησή τους στους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στη συνέχεια η πίστωση του λογαριασμού κάθε γιατρού.
 
Συναδελφικά
Δημ. Βαρνάβας