Επικαιρότητα 

 
 
Όπως προκύπτει από το έγγραφο που παραθέτουμε σύσσωμο το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Σύρου παραιτήθηκε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Επειδή το συγκεκριμένο όργανο έχει ουσιαστικές επιστημονικές και διοικητικές λειτουργίες είναι προφανές πως προκαλούνται σοβαρά προβλήματα στο Νοσοκομείο.

Αν ο Διοικητής του Νοσοκομείου ή ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ έχουν να δώσουν κάποιες εξηγήσεις θα τις φιλοξενήσουμε. Όμως μέχρι τότε παραμένουν σοβαρά ερωτηματικά για τον τρόπο που επέλεξαν να διοικούν, οδηγώντας θεσμικά όργανα του Νοσοκομείου σε απαξίωση και διάλυση.

Ygeianet