Ο τύπος έγραψε 

 

Από Βασίλη Βενιζέλο

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την παραβατικότητα η οποία εντοπίζεται στις ιδιωτικές - εργολαβικές εταιρείες καθαρισμού σε όλη τη χώρα, δίνει το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Αυγούστου στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας.

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, από 924 ελέγχους, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει την τελευταία διετία ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Εργασίας σε εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, έχουν υποβληθεί 182 μηνύσεις εις βάρος τους, καθώς και 294 πράξεις επιβολής προστίμου, συνολικού ύψους 1.585.466,00 ευρώ, κυρίως λόγω οφειλών δεδουλευμένων αποδοχών προς τους υπαλλήλους τους, καθώς και ανασφάλιστης - αδήλωτης εργασίας...