Ο τύπος έγραψε 

 

Σε ανοικτή διαβούλευση για τη σχεδίαση και ανάπτυξη εθνικών μητρώων ασθενών και νοσημάτων, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καλεί τις Ιατρικές Εταιρείες της χώρας ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας, αρμόδιος για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής υγείας, Γιάννης Μπασκόζος.

Τη διαβούλευση θα συντονίσει ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας και εκτός των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών θα συμμετέχει και ο αρμόδιος φορέας ανάπτυξης και λειτουργίας του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Απώτερος σκοπός αυτής της συλλογικής προσπάθειας είναι η ενίσχυση του έργου των Επαγγελματιών Υγείας, της Δημόσιας Υγείας και της ενίσχυσης των διατιθέμενων υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Υγείας στη χώρα μας.

Η πρώτη συνάντηση της ανοικτής τράπεζας διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19/09/2016 στις 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Τύπου του Υπουργείου Υγείας, επί της οδού Αριστοτέλους 17, στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου καθώς και των εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στη διαβούλευση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση πατώντας εδώ.

Για την εγγραφή απαιτείται η χρήση λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας gmail.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας απευθύνει πρόσκληση και για την Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής στο Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας (ΔΗΥΥ).

Το ΔΗΥΥ είναι ένα θεσμικό και υποστηρικτικό όργανο που διαμορφώνεται με τη συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκομένων με το χώρο της ηλεκτρονικής υγείας ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας μας. Σ' αυτό μπορούν να συμμετέχουν φορείς που ασχολούνται αποδεδειγμένα με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την παροχή και υποστήριξη εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας αλλά και με τη χρήση αυτών στη χώρα μας.

Το Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ), επεκτείνοντας το πλαίσιο συμμετοχής στο ΔΗΥΥ καλεί επίσης να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους και τις Διευθύνσεις Πληροφορικής των Υγειονομικών Περιφερειών, τα Γραφεία Πληροφορικής των Νοσοκομείων, τις Δ/σεις Πληροφορικής άλλων Υπουργείων καθώς και Συλλόγους Επαγγελματιών Υγείας, Ιατρικές Εταιρείες και Συλλόγους Ασθενών.

Η τελική μορφή του Δικτύου, θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης των επομένων συναντήσεων και εργασιών του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ). Το ΔΗΥΥ θα διαμορφωθεί κατόπιν της τελικής εισήγησης του ΕΣΔΗΥ προς τον Υπουργό Υγείας, ενώ θα αποκτήσει την πραγματική του υπόσταση κατόπιν Κοινής Υπουργικής Αποφάσεων (ΚΥΑ) μεταξύ των εμπλεκομένων Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ασφάλειας του Πολίτη, Εργασίας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) σύμφωνα με τη νομοθετική πρόβλεψη (Νόμος 4213/2013 Άρθρο 13 Ηλεκτρονική Υγεία και άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση εδώ.