Συνέδρια 

 

54ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο,
17-19 Ιουνίου 2016
Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιωάννινα

Διοργάνωση / Γραμματεία
Everest Travel & Congresses
Λυκούργου 14-16, 10552 Αθήνα
Τηλ.: 2103249242
Fax: 2103242395
 
Γενικές πληροφορίες / Περιλήψεις εργασιών /
Επιστημονικό πρόγραμμα:
Μαρία Ράντου mrantou@everesttravel.gr

Εγγραφές / Διαμονή / Μετακινήσεις:
Μαριάνα Μαλακατέ mmalakate@everesttravel.gr

Χορηγίες / Έκθεση:
Δημήτρης Αρβανίτης darvanitis@everesttravel.gr