Συνέδρια 

 
16 - 20 Νοεμβρίου 2016 (Κυριακή 20 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η ημέρα κοινού)

Makedonia Palace Θεσσαλονίκη