Συνέδρια 

 

26 Νοεμβρίου, Golden Age Hotel, Αθήνα

 
 

Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος (ΕΕΙΕΠ)