Συνέδρια 

 
1 - 3 Δεκεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης