Συνέδρια 

 
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων 2 - 4 Δεκεμβρίου 2016, Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη Ελληνική Εταιρεία για τη Μελέτη των Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων (ΕΕΜΟΦΛ