Συνέδρια 

 
9 - 11 Δεκεμβρίου 2016, PORTO PALACE HOTEL, Θεσσαλονίκη Ελληνική Εταιρεία Γονιμότητας & Στειρότητας