Συνέδρια 

 

44o Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο

10/05/2017 
Χρόνος: 10 – 13 Μαΐου 2017 
Τόπος: Πολιτιστικό Κέντρο πρώην Σχολή Ουρσουλινών, Νάξος 
Διοργανωτής: Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσηλευτών Ελλάδος