Συνέδρια 

 
Χρόνος 15-16/9/2017
Τόπος Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας