Συνέδρια 

 
Χρόνος Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017
Τόπος Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos (Μιχαλακοπούλου 114, Αθήνα)
Διοργανωτής Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.)