Συνέδρια 

 

Ανακοίνωση

 

19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ MANAGEMENT ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες,

Βρείτε συνημμένη την Ανακοίνωση του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείαςτης Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ), που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα12-14 Οκτωβρίου 2017, με γενικό τίτλο:

«Η Μετάβαση του ΕΣΥ από την Ποσότητα στην Αξία»

 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρουσίασης εργασιών, παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι ηκαταληκτική ημερομηνία υποβολής Περιλήψεων Εργασιών είναι η Παρασκευή, 16 Ιουνίου.