Συνέδρια 

 
Ημερομηνία έναρξης 07/12/2017
Χρόνος 10/12/2017
Τόπος Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία - ΕΠΕΡΕ
Πληροφορίες Global Events ΕΠΕ