Συνέδρια 

 
Χρόνος: 15 - 17 Δεκεμβρίου 2017

Τόπος
: Αθήνα 

Διοργανωτής
: Επιστημονική Ένωση Ιατρών του "ΥΓΕΙΑ"

Πληροφορίες
: Prc Congress & Travel, Τηλ: 210 7711673, Fax: 210 7711289, email: congress2@prctravel.gr