Συνέδρια 

 
Ημερομηνία έναρξης 19/06/2018
Χρόνος 19/6/2018 - 19/6/2018
Τόπος ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "Ν. ΛΟΥΡΟΣ", ΜΗΤΕΡΑ
Διοργανωτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πληροφορίες ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ