Συνέδρια 

 
Ημερομηνία έναρξης17/05/2019
Χρόνος17-19/05/20149
ΤόποςAstir Egnatia, Αλεξανδρούπολη
Διοργανωτής Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ - Ιατρική Εταιρεία Θράκης
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr